9 April 2019

Faglig påfyll i Brussel for styret og arbeidsgruppen i SrE

 

56669646_392150221639782_9157843669280096256_n (1)

3.-4. april var styret og arbeidsgruppen i Stavangerregionens Europakontor på studiebesøk i Brussel. I tillegg til smartseminar og mottakelse 3. april, ble det avviklet styremøte 4. april etterfulgt av en rekke EU-aktuelle presentasjoner.

Studieprogrammet var utformet av Stavangerregionens Europakontor og inkluderte innlegg fra Europakommisjonen, Norges delegasjon til EU, fra NHO og en NGOen Lie Detectors . De berørte tema var digitalisering, EUs klima- og energipolitikk, samt EUs by- og regionalpolitikk i tillegg til nettvett, Brexit og næringslivet samt det forestående EU-valget inkludert skifte av politisk ledelse i alle EUs institusjoner.

 

 

 

Gallery slideGallery slide

Vaktskifte i EU
Luc Tholoniat, økonomisk rådgiver til Jean-Claude Juncker, president i Europakommisjonen presenterte høydepunkter fra de siste fem årene der Junckerkommisjonen har styrt gjennom diverse kriser men har klart å levere på økonomi og kutt i arbeidsledighet. Tholoniat pekte på politisk fragmentering og polarisering frem mot Europavalget som holdes 23.-26. mai, og diskuterte også utfordringene den neste Kommisjonen vil måtte løse.

4. april 3

Luc Tholoniat, økonomisk rådigver til Jean- Claude Juncker.

Nettvett & digitalisering
Juliane von Reppert-Bismarck, direktør i Lie Detectors fortalte hvordan hun og kollegene lærer elever nettvett og kritisk tenkning. Trond Helge Bårdsen, IKT-råd ved Norges delegasjon til EU, presenterte EUs digitale agenda og poengterte den strategiske viktigheten av det nye Digital Europe programmet som snart vil lanseres av EU.

4. april 4

Juliane von Reppert-Bismarck, direktør i Lie Detectors.

Kommunal- og regionalråd ved Norges delegasjon til EU, Eivind Lorentzen, understreket viktigheten av smart spesialiseringsstrategier da han presenterte EUs by- og regionspolitikk fremover. Silvia Bartolini, avdelingsdirektør ved DG Environment i Europakommisjonen, presenterte EUs energi- og miljøpolitikk der den sirkulære økonomien er sentral, også i mange Horisont 2020-utlysninger. Avslutningsvis orienterte Ingebjørg Harto, direktør ved NHOs Brusselkontor, om hvordan norsk næringsliv berøres av Brexit og om hvor viktig EØS-avtalen er for norsk næringsliv.

Hele programmet kan du finne her.  

Samtlige presentasjoner finner du her:

4. april 2

Styre- og arbeidsgruppen i SrE.

Share