30 August 2019

Fem år som europeisk fyrtårn for smarte samfunn går mot slutten – bli med på Triangulums internasjonale konferanse

triangulum-bilde-og-logoHorisont 2020-prosjektet Triangulum, som i 2014 gav Stavanger status som europeisk fyrtårnsby, er snart ved veis ende. Den internasjonale konferansen for prosjektet går av stabelen 23. september i Stavanger.

Konferansen har fått tittelen «Energising Cities: Innovations, Challenges & Solutions», finner sted på Radisson Blu Atlantic, og er åpen for alle. Alle de 22 partnerne i prosjektet deltar, inkludert representanter fra fyrtårnsbyene Stavanger, Manchester og Eindhoven samt følgebyene Leipzig, Sabadell og Praha. I tillegg vil EU-kommisjonen være representert ved DGenergy.

For mer informasjon om Triangulums sluttkonferanse samt program og påmelding, se her.

Første generasjons fyrtårnsby
Da Triangulumprosjektet fikk EU-finansiering i 2014 sammen med de to andre prosjektene Remourban og GrowSmarter var dette første runde med finansiering til denne såkalt fyrtårnsbyprosjekter. Triangulum har gjennom de siste fem årene mottatt 25 millioner euro fra EU, fordelt på de 22 prosjektpartnerne.

I dag er Triangulum ett av 14 fyrtårnsbyprosjekter, og Stavanger er en av omkring 40 fyrtårnsbyer. Og selv om utlysningen har endret seg over tid, og nå har mer fokus på energipositive distrikt slik man ser i de to nyeste prosjektene +CityxChange og Making City så er prinsippet fortsatt det samme –  å løse samfunnsutfordringer knyttet til klima og energi. Byutvikling med innovative bærekraftige løsninger innenfor energi, mobilitet og IKT er viktige stikkord. I tillegg handler det om innbyggerinvolvering og å vise de løsningene som har markedspotensial og som byr på gode investeringsmuligheter samtidig som de dokumenterer reduksjon i klimagassutslipp.

Aktiviteter under Nordic Edge Expo
Det internasjonale Triangulumkonsortiet er medarrangør av en sesjon under det offisielle Nordic Edge Expo programmet tirsdag 24. september i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor og Europakommisjonen. Sesjonen vil blant annet presentere de nye fyrtårsprosjektene og Triangulum vil dele sine viktigste erfaringer og hva de har lært i løpet av de siste fem årene. Les mer om dette arrangementet her.

Hva er Triangulum
Triangulumprosjektet er finansiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Prosjektet startet i 2015, og vil avsluttes i januar 2020.

Målet med Triangulum er å vise, dele og gjenta løsningene som blir utviklet av fyrtårnsbyene Stavanger, Eindhoven og Manchester. Følgebyene Sabadell, Leipzig og Praha skal høste erfaringer fra demonstrasjonsprosjektene og vise vei for andre byer som ønsker å utvikle innovative løsninger som svarer på samfunnsutfordringene som EU har identifisert. Triangulumprosjektet skal demonstrere morgendagens løsninger, og integrere energi, mobilitet og IKT gjennom innovative og effektive løsninger.

Triangulum har 22 partnere, der fem av disse utgjør det lokale konsortiet i Stavangerregionen; nemlig Stavanger kommune, Lyse A/S, Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger samt Greater Stavanger. Stavanger kommune koordinerer det lokale partnerskapet. Les mer om hva de lokale partnerne bidrar med inn i prosjektet her.

Stavangerregionens Europakontor spilte opp muligheten og mobiliserte Stavanger kommune og øvrig lokalt konsortium til deltakelse.

Share