26 March 2021

Fersk oppdatering fra EUs-toppmøte og NATOs utenriksministermøte

Store profiler har preget nyhetsbildet fra Brussel denne uken: På det fysiske NATO-møtet, som ble avholdt 23. og 24. mars 2021, møttes utenriksministerne i Brussel. Det europeiske råd møtte derimot digitalt, torsdag 25. mars. Der stod pandemien, sikkerhet og digitalisering på dagsorden.

Foto: EURACTIV.com

Digitalt EU-toppmøte
Det europeiske råd møttes torsdag 25. mars digitalt, der de diskuterte covid-situasjonen, utrulling av vaksine, eksterne forhold og EUs digitale strategi.

Det transatlantiske forholdet var også høyt på dagsorden, da selveste President Joe Biden deltok via video på møtet. At Biden deltok i møtet, signaliserer et gjensidig ønske om å styrke EU-US alliansen.

Her er noen av sakene som preget møtet:

Covid-19
EU-lederne forpliktet seg til å akselerere produksjonen, levering og distribusjon av vaksiner. De understreket viktigheten av åpenhet og bruken av eksporttillatelser. De anerkjente viktigheten av åpenhet og bruken av eksporttillatelser.

Vi er nå inne i tredje bølge av pandemien. EU-lederne var enige om at restriksjoner, inkludert ikke-essensielle reiser, må være på plass inntil videre. De så også fremover, og var enige om at forberedelsene til en gjenåpning skulle ha en felles tilnærming til gradvis oppheving av restriksjoner, for å sikre en koordinert innsats.

EUs globale respons ble også diskutert. De ble enige om at arbeidet med å opprette en vaksinedelingsmekanisme må videreføres raskt for å utfylle og støtte COVAXs rolle i å sikre universell tilgang til, og distribusjon av vaksiner.

Eksterne relasjoner: Middelhavet, Tyrkia og Russland
EU-lederne minnet om den strategiske interessen for et stabilt og sikkert miljø i det østlige Middelhavet og for utviklingen av et samarbeidsvillig og gjensidig forhold til Tyrkia. De ønsket velkommen den nylige ned eskaleringen i det østlige Middelhavet som følge av avviklingen av ulovlige boreaktiviteter, gjenopptakelsen av de bilaterale samtalene mellom Hellas og Tyrkia, og de kommende samtalene angående Kypros-spørsmålet i regi av FN.

Lederne oppfordret Tyrkia til å avstå fra fornyet provokasjon eller handling som bryter med folkeretten. EU er klar til å bruke de instrumenter og muligheter som står til rådighet for å forsvare sine interesser og dets medlemsland, samt opprettholde regional stabilitet.

EU-toppene ble informert om den siste utviklingen i forholdet mellom EU og Russland. De vil holde en strategisk debatt på neste møtet i Det europeiske råd.

Det indre marked, industripolitikk, digital transformasjon og økonomien
EU-lederne understreket viktigheten av et sterkt og fullt fungerende indre marked, og behovet for å øke konkurranseevnen og motstandskraften til EU-industrien, inkludert små- og mellomstore bedrifter. Dette anser de for å være grunnlegende for å akselerere den grønne og digitale omstillingen, og for å takle strategiske uavhengigheter. De mener at oppdateringen av den europeiske industrielle strategien bør ta hensyn til erfaringene fra Covid-krisen.

Lederne understreket at behovet for å styrke EUs digitale suverenitet på en selvstendig og åpen måte. De inviterte Rådet til å raskt undersøke Kommisjonens kommunikasjon om EUs digitale kompass mot 2030, med sikte på utarbeidelse av det planlagte digitale politiske programmet.

NATOs utenriksministermøte i Brussel
NATO inviterte 23. og 24. mars til det første fysiske ministermøte i NATO siden februar 2020. Vanligvis møtes utenriksministrene i NATO normalt 2-3 ganger i året i Brussel. Fysisk til stede var også Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide, og USAs utenriksminister Anthony Blinken.

I 2019 fikk NATO-sjefen, Jens Stoltenberg, i oppdrag fra NATOs ledere å fremme et forslag til hvordan NATO kan fornyes. Stoltenberg har nå kommet med et forslag, i dokumentet NATO 2030, der en lang rekke forslag er lagt frem som bl.a. adresserer hvordan Kinas vekst skal håndteres, og konsekvensene for sikkerhet og kollektive forsvar. Forslaget har ført til debatt og målet er at det skal vedtas senere i år.

Foto: NATO

Stoltenberg la også frem NATOs årsmelding for 2020. Et poeng som ble trukket frem var at helsekrisen ikke har utviklet seg til en sikkerhetspolitisk krise.

  • Les om EU-toppmøtet her.
  • Les mer om NATO møtet her.

Share