12 June 2020

Fersk rapport om Mission for Climate-Neutral and Smart Cities

Utviklingen av Horisont Europa’s samfunnsoppdrag om klimanøytrale og smarte byer har blitt oppdatert med en fersk rapport fra oppdragets fagstyre.

Foto: ERRIN

Klimanøytrale og smarte byer
Vi har tidligere skrevet om utviklingen av Horisont Europa’s samfunnsoppdrag klimanøytrale og smarte byer (Mission on Climate-Neutral and Smart Cities). Målet med samfunnsoppdraget er å støtte, promotere og vise eksempler fra 100 europeiske byer i deres systematiske transformasjon mot klimanøytralitet innen 2030. Videre skal disse byene bli til eksperimentasjons- og innovasjonshuber for alle andre byer, og dermed følge opp EUs vekststrategi, European Green Deal, og EUs tiltak for å bli klimanøytral innen 2050.

Mission Board Interim Report
Fagstyrets arbeid med å forme og utarbeide samfunnsoppdraget har nå kommet et skritt videre og publisert en midlertidig rapport (interim report). Den inneholder bl.a. mer informasjon om de politisk bindende klimakontraktene (The Climate City Contract) som de 100 utvalgte byene må forplikte seg til og om søknadsprosessen.

Utvelgelseskriterier
Valget av de 100 klimanøytrale byene vil foregå som følgende. Først vil det bli publisert en utlysning der byene i samarbeid med sine innbyggere og lokale økosystem må skrive en søknad som oppfyller kriteriene til utlysningen og definerer byens ambisjoner. Dersom søknaden blir godkjent, må byen signere et intensjonsbrev (Letter of Intent) som vil gi tilgang til samfunnsoppdragets ulike støtteprogram.

Dette vil bli etterfølgt av et samarbeid der regionale og nasjonale aktører, med eventuell støtte fra relevante europeiske aktører, kommer sammen og produserer et utkast til klimakontrakt. Denne må inneholde relevant informasjon, strategier og handlingsplaner.

Dersom den foreslåtte klimakontrakten blir godkjent og signert, vil byen som et økosystem gå inn i en gjennomføringsfase og vil bli en del av samfunnsoppdraget klimanøytrale og smarte byer.

Veien videre
I løpet av sommeren 2020 vil Europakommisjonen involvere innbyggerne i den videre prosessen frem mot at fagstyre leverer et endelig forslag til Europakommisjonen under de europeiske forsknings- og innovasjonsdagene (European Research and Innovation Days) den 22.-24. september i år.

Stavanger ser på muligheten for å bli en av EUs klimanøytrale byer
Torsdag 11. juni 2020 ble sak nr. 114/20, klimanøytrale og smarte byer, lagt frem til Stavanger formannskap. Triangulumkoordinator Gerd Seehuus er saksansvarlig. Forslaget ser på muligheter og konsekvenser for at Stavanger kommune skal kunne posisjonere seg til å bli en av de 100 klimanøytrale byene.

  • Les fagstyre sin midlertidige rapport i sin helhet her,
  • Se oversikt over saken klimanøytrale og smarte byer med dokumenter her.

Share