11 June 2021

Ferske utlysninger under Kreativt Europa

Tre nye utlysninger er publisert under programmet Kreativt Europa, under delen Kultur. EU har lagt over 90 millioner euro i potten til små og store kulturprosjekter. Her kan du lese om utlysningene!

A collection of people overlapped with circles and the words "Creative Europe 2021-2027: Push boundaries"
Foto: Europakommisjonen

Utlysning for europeiske samarbeidsprosjekt
Med et budsjett på over 60 millioner euro vil denne utlysningen støtte prosjekter som involverer et stort mangfold av aktører som er aktive i forskjellige kulturelle og kreative sektorer.

Fokuset er på europeisk kunstnerisk samarbeid- og innovasjon om temaer som publikumsengasjement, sosial samhørighet, digitalisering, bidrag til European Green Deal, og sektor-spesifikke utfordringer i bok-, musikk-, arkitektur- og kulturarvsektorene.

Søkere kan velge mellom små, mellomstore eller store prosjekter, avhengig av størrelsen på konsortiet.

Fristen er satt til 7. september 2021. Les mer om utlysningene her.

Utlysning for europeiske nettverk av kulturelle og kreative organisasjoner
Med et budsjett på 27 millioner euro for perioden 2021-2023, skal denne utlysningen støtte kapasitetsbyggingsprosjekter implementert av representative, multinasjonale- og medlemsbaserte nettverk av europeiske kulturorganisasjoner.

Fristen er satt til 26. august 2021. Les mer om utlysningene her.

Utlysning for paneuropeiske kulturelle enheter
Med et budsjett på 5,4 millioner euro for perioden 2021-2023, vil denne utlysningen støtte kulturelle enheter – i dette tilfellet, orkestre som har mål om opplæring, profesjonalisering og med en satsing på unge talenter.

Fristen er satt til 26. august 2021. Se utlysningene her.

Informasjon om søknadsprosess og Funding & Tender-portalen
Kommisjonen har hyppige webinarer og kurs i hvordan delta i EU-prosjekt, samt søknadsprosessen. Her kan du finne flere gode informasjonskilder.

Nylig arrangerte Kommisjonen et webinar: “The Funding & tenders Portal for beginners“. Det er en guide til hvordan en kan orientere seg i Funding & Tender-portalen, hvor alle utlysningene blir publisert.

  • Les mer om Kreativt Europas utlysninger her.
  • Les om arbeidsprogrammet til Kreativt Europa her.

Share