19 November 2014

Finland og Estland skal bygge LNG-terminaler

lngMandag 17. november ble Finland og Estland enige om å bygge to nye LNG-terminaler, en på hver side av Finskebukten. Terminalene vil være forbundet  gjennom gassrørledninger, og vil etter planen stå ferdige i 2019. Ifølge en pressemelding fra finske myndigheter er det en større regional terminal som vil bli bygget i Finland, mens Estland får en mindre distribusjonsterminal.

Både Estland og Finland er 100% avhengige av gass fra Russland. Planen om å bygge LNG-terminaler er derfor et tiltak for å frigjøre seg fra russisk gassmonopol. De to landene håper å få dekket opp til 75% av rørledningskostnadene på 200 millioner euro gjennom finansiering fra EU. Totalkostnadene for de to terminalene er beregnet på rundt 500 millioner euro. Man tar sikte på å starte byggingen så snart som mulig. Dersom man ikke har kommet langt nok i prosessen med den regionale terminalen innen utgangen av 2016, så er det mulig at denne heller vil bli lagt til Estland. På lengre sikt ønsker man også å knytte seg til underjordiske gasslager i Latvia, heter det.

Les mer om saken hos Euractiv og ERR.

Share