17 September 2020

Fokus på grønn omstilling under EUs State of the Union

16. september gikk Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, på talerstolen i Europaparlamentet og leverte den årlige “State of the Union” talen. Nøkkeltemaene i talen var EUs økonomi, helse og teknologi.

Image
Foto: Europakommisjonen

Fokus på EUs muligheter til tross for pandemi
Kommisjonspresident Ursula von der Leyen brukte sin første “State of the Union” tale under sitt presidentskap, på å fokusere på den nåværende helsekrisen, økonomisk gjennreisning etter Covid-19, klimaendringer og internasjonal handling i en rekke spørsmål.

I startet på talen, kom Kommisjonspresidenten med en oppsummering av det siste året, som har vært betydelig preget av Covid-19, med store økonomiske og helsemessige ringvirkninger.

Et grønt, digitalt og mer motstandsdyktig Europa
Von der Leyen presenterte sin visjon for et Europa som kommer sterkere ut av pandemien og som skal være et kontinent som leder an. For å gjøre Europa i stand til å bli grønt, digitalt og mer motstandsdyktig, vil Europakommisjonen fokusere på:

  • Å beskytte liv og levebrød i Europa, helsen til borgerne og økonomisk stabilitet;
  • Forsterke byggesteinene i European Green Deal og løfte EUs ambisjoner;
  • Ta ledelsen i det digitale skiftet, spesielt innenfor data, teknologi og infrastruktur;
  • Styrke EUs indre marked;
  • Et samlet EU som responderer raskt og med en stemme på globale hendelser og styrke EUs relasjoner til naboland og globale partnere;
  • Gjøre endringer i EUs nåværende migrasjonspolitikk og bygge en union der rasisme og diskriminering ikke har noen plass.

Mer ambisiøse utslippsmål
EU har satt som mål at Europa skal bli verdens første karbonnøytrale kontinent. Derfor foreslo Von der Leyen, på vegne av Kommisjonen, å øke målet for utslippsreduksjon i 2030 til minst 55%, sammenlignet med det nåværende målet på 40%.

Foto: Europakommisjonen

#NextGenerationEU
NextGenerationEU, EUs gjenreisningsfond, var et sentralt talepunkt, og ble omtalt som EUs mulighet til å skape varig endring og legge tilrette for vedvarig grønn utvikling. Kommisjonspresidenten la vekt på at EU har en visjon, en plan og investeringskapasitet for å styrke EUs økonomi etter Covid-19. Hun kunngjorde også at Kommisjonen vil sette et mål om å heve 30% av NextGenerationEUs 750 milliarder euro gjennom grønne obligasjoner.

Foto: Europakommisjonen

#DigitalEU
Von der Leyen understrekte at “dette skal bli Europas digitale tiår”. Europa vil trenge en felles plan for det digitale Europa med klart definerte mål for 2030, blant annet knyttet til digitale ferdigheter og offentlige tjenester. Von der Leyen informerte også om at 20% av #NextGenerationEU skal investeres i #DigitalEU.

Foto: Europakommisjonen
  • Les Ursula von der Leyen’s State of the Union tale her.
  • Les vår tidligere nyhetssak om langtidsbudsjettet og NextGenerationEU her.

Share