30 April 2015

Forenklinger for næringslivet i Norge og EU

monica-bruk

Foto: Andreas Høglund, EU-delegasjonen.

Forenkling av regelverk og fjerning av unødvendig regulering sto i fokus da den norske EU-delegasjonen arrangerte lunsjseminar på Norges Hus i Brussel 16. april. Både i Norge og EU arbeider man med forenkling av regelverk som kommer både næringslivet og folk flest til gode. Fra norsk side var næringsminister Monica Mæland og statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet Lars Jacob Hiim blant innlederne, mens Ulrik Mogensen representerte Europakommisjonens generalsekretariat.

Mæland fremhevet forenkling som en av regjeringens åtte satsningsområder. Norge kan ikke konkurrere på lønninger, og vi må derfor se på reduksjon i andre kostnader når vi selger varer og tjenester. Norge er en liten, eksportavhengig økonomi, og gode rammebetingelser er derfor svært viktig. Omstilling fra en oljebasert til kunnskapsbasert økonomi vil kreve at vi reduserer kostnader og tenker smartere.

Les mer om seminaret hos EU-delegasjonen.

Share