9 March 2018

Norsk nasjonal smartbystrategi?

 

clout_illustration_2-01

Foto: ClouT-project.eu

Stortinget behandler for tiden et forslag om en nasjonal smartbystrategi for alle kommuner i Norge. Forslaget, som er skrevet av Per Espen Stoknes fra MDG, Siri Gaasemyr Staalesen og Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet tar sikte på å innføre en nasjonal smartbystrategi, opprette en nasjonal finansieringsordning for smartbyinitiativer og lage et støtteprogram for kommunale mulighetsstudier om smarte byer og kommuner.

Stortingspolitikerne drar frem Stavanger kommune som et eksempel til etterfølgelse og nevner blant annet kommunens veikart for smartbyen, som har kartlagt hvor man har best forutsetninger for å utvikle nye og innovative løsninger som gir grunnlag for utvikling og nye arbeidsplasser. Triangulumprosjektet, Nordic Edge Expo og det regionale smartbysamarbeidet nevnes også som viktige bidrag til næringsutvikling i regionen.

Representantforslaget om smarte byer er for tiden til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget. Følg saksgangen her.

Share