9 December 2020

Førjulswebinar: EUs bærekraftige finanspolitikk

Stavangerregionens Europakontor inviterer til førjulswebinar om EUs bærekraftige finanspolitikk den 15. desember 2020 kl. 13.00-14.00. Med oss har vi Inger-Johanne Rygh, finansråd ved EU-delegasjonen i Brussel, og Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i Sparebank 1 SR-bank.

Bærekraftig finans i EU
I 2016 startet Europakommisjonen arbeidet med å lage en handlingsplan for bærekraftig finans. Handlingsplanen ble lagt frem i 2018, og målsetningen var å omdirigere kapitalflyten i Europa til bærekraftige investeringer, håndtere klimarisiko og fremme transparens og langsiktighet i finansielle markeder og resten av økonomien. Flere tiltak er blitt lagt frem for å følge opp arbeidet med bærekraftig finans:

  • Etableringen av et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig virksomhet
  • Etableringen av grønne merkeordninger for finansielle produkter, såkalt EU Green Bond Standard og EU Ecolabel
  • Økt transparens og økte rapporteringskrav som på Environmental, Social, Governance (ESG)-området
  • Integrering av bærekraft i finansiell rådgivning og kredittvurderinger
  • Utvikle referanseverdier (“benchmarks”) for bærekraft
  • Integrere bærekraft og ESG-risiko i solidaritetsregelverket for banker og forsikringsselskaper

Målene i European Green Deal bygger på ambisjonen om å gjøre Europas økonomi til den mest bærekraftige i verden. Bærekraftig finans støtter European Green Deal i kanalisering av investeringer i overgangen til en klimanøytral økonomi.

På programmet den 15. desember
For å belyse EUs bærekraftige finanspolitikk har vi med oss Inger-Johanne Rygh, finansråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel, skal gi en innføring i hva noen av disse tiltakene innebærer, og hvilken betydning de vil ha for norske bedrifter og Rogaland.

Vi har også med oss Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i Sparebank 1 SR-bank, for å belyse hvilke tiltak de allerede har iverksatt med tanke på bærekraftig finans, og hvorfor. Han vil også belyse hvorfor det er aktuelt for bedrifter å sette seg tidlig inn i tiltakene EU kommer med på området.

Vi håper du har anledning til å delta og at vi sees digitalt den 15. desember 2020 kl. 13.00. Påmelding gjøres her.

  • Les mer om EUs bærekraftige finans og taksonomi her.

Share