6 November 2017

Fornybarforskere fra UiS/IRIS på H2020 infodager

UIS forskningsnettverk

f.v Kyrre Ås (seniorrådgiver UiS), Siri Kalvig (førsteamanuensis), Chunming Rong (professor), Homam Nikpey Somehsaraei (post doc) i salen der H2020 energiutlysningene ble gjennomgått. Foto: Siri Kalvig

I slutten av oktober deltok Forskningsnettverk for miljøvennlig energi ved UIS og IRIS på energi-infodager i Brussel. De møte andre europeiske forskningsaktører og fikk innsikt i den nye utlysningsperioden for Horisont 2020.

Den nye perioden starter i 2018, her vil EU prioriterer bærekraftig energiutvikling og smartbyløsninger. Stavanger kommune, UIS og IRIS er allerede godt i gang på område gjennom Triangulum-prosjektet.

Forskerne fikk også tid til å møte norske aktører i Brussel, slik som Sintef for å høre om deres deltakelse i EERA Joint Project Smart Cities. Stavangerregionens Europakontor som har vært med å utforme program for forskerne presenterte også kontorets arbeid i Brussel.

Program for besøket.

Share