30 June 2015

Forskningsrådet arrangerer H2020-søknadskurs

Horisont 202027. august arrangerer Norges forskningsråd et søknadsskrivingskurs på Lysaker, beregnet på aktører som planlegger å søke midler gjennom EUs Horisont 2020-program. Kurset holdes på engelsk av Dr. Sean McCarthy, og retter seg særlig mot impact-delen, som forklarer prosjektets forventede effekt, i en Horisont 2020-søknad. Forventet effekt utgjør et av de viktigste kriteriene når prosjektet skal evalueres.

Prosjektdeltakelse er gratis. Mer informasjon samt påmeldingslenke finner du her. Påmeldingsfristen er satt til 25. august.

Share