13 October 2014

Forskningsrådet tilbyr støtte til norske Horisont 2020-deltakere

ForskningsrådetRegjeringen har som mål å øke norsk deltakelse i Horisont 2020-programmet. Norges bidrag til programmet i den kommende femårsperioden er på mellom 17 og 18 milliarder kroner, og det er derfor viktig at norske aktører deltar aktivt og lager prosjektsøknader, slik at man kan dra nytte av disse pengene.

Forskningsrådet tilbyr nå flere støtteordninger for norske aktører som ønsker å delta i Horisont 2020. Disse inkluderer blant annet bistand i forbindelse med søknadsskriving, tilleggsstøtte for prosjektdeltakelse og muligheten til å delta i forskjellige fora som setter dagsorden for kommende tematiske utlysninger.

Les mer om de forskjellige støtteordningene her.

Share