27 March 2017

Forslag om totalforbud mot olje- og gassutvinning i Arktis forkastet

16. mars vedtok Europaparlamentet sin rapport om en integrert europeisk Arktispolitikk. Endringsforslaget om totalforbud mot olje- og gassutvinning i Arktis ble forkastet, men man beholdt forslag om totalforbud i islagte arktiske farvann. Foto: Europaparlamentet.

16. mars vedtok Europaparlamentet (EP) sin rapport om en integrert europeisk Arktispolitikk. Rapporten er utarbeidet av parlamentets utenriks- og miljøkomiteer, og er en såkalt ikke-bindende uttalelse, men som likevel sender et tydelig signal. Fra norsk side har det vært knyttet særlig spenning til endringsforslagene i rapporten knyttet til utvinning av olje og gass samt fiskerettigheter i Arktis.

Europaparlamentet godkjente blant annet følgende endringsforslag i rapporten:

  • Forbud av subsidier til fossilt drivstoff som senker kostnadene av fossil energiproduksjon. Formålet er å gjøre bruk av fossil energi mindre attraktivt
  • Kommersielt fiske i Arktis må skje i henhold til internasjonale avtaler, inkludert Svalbardtraktaten fra 1920.
  • Forbud mot utvinning av olje og gass i isfylte arktiske farvann. EU skal fremme strenge sikkerhets- og reguleringstandarder globalt innen miljøvern og sikkerhet rundt utvinning og produksjon av olje og gass. Forbudet gjelder EU og EØS, og EU skal fremme liknende standarder i Arktisk Råd

Endringsforslaget om at EU skal arbeide for et globalt totalforbud mot utvinning av arktisk olje og gass, og forslag om totalforbud mot offshore olje- og gassutvinning i arktiske farvann ble nedstemt. Forbudet mot olje- og gassutvinning i isfylte arktiske farvann vil derfor ikke ha noen konsekvens for dagens olje- og gassvirksomhet i Norge.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen uttalte i Stortingets spørretime 22. mars at regjeringen er fornøyd med at forslaget om totalforbud ble nedstemt.

Denne artikkelen er delvis basert på originalartikkel hos Nord-Norges Europakontor. Les også omtale hos Europaparlamentet.Rapporten i sin helhet er tilgjengelig her.

Share