28 November 2023

Første auksjonsrunde i Den europeiske hydrogenbanken


Europeiske hydrogenaktører kan få fødselshjelp fra EU. Norske aktører kan være med.

I Europa satses det tungt på hydrogen. Som energibærer har hydrogen stort potensial til sektorer som ikke lar seg drive på elektrisitet. Tenk for eksempel shipping, energikrevende industri og kanskje til og med luftfart.

Dagens hydrogenmarked er derimot lite, og det trengs fortsatt masse innovasjon for at det skal være mulig med utbredt bruk av hydrogen. I tillegg til forskning og utvikling må det også bygges verdikjeder. Alt dette vil kreve store investeringer.

EU er på sin side opptatt av å fostre den nødvendige innovasjonen og støtte opp om byggingen av verdikjeder. Det er satt en målsetting om at det skal omsettes 20 millioner tonn hydrogen i Europa i 2030. Halvparten av dette skal være produsert i EU.

Hydrogenbanken skal kun støtte grønn hydrogen.

Verktøy for hydrogenstøtte

Det er med dette bakteppet at EU tidligere i høst lanserte Den europeiske hydrogenbanken. Dette er et investeringsverktøy hvor EU skal hjelpe hydrogenaktører å komme i gang ved å avlaste finansiell risiko ved deres prosjekter. Man skal altså gi fødselshjelp til lovende aktører som ikke ennå er lønnsomme.

Pengene deles ikke vilkårlig ut. Det er satt opp et auksjonssystem. Altså at EU stiller visse midler til rådighet og ulike aktører byr gjennom sine løsninger. De som kommer med den beste løsningen får tildelt støtten.

23. november startet den første auksjonen under Den europeiske hydrogenbanken.

Norge er med

Den europeiske hydrogenbanken er finansiert gjennom EUs Innovasjonsfond som igjen er finansiert gjennom EUs kvotehandelssystem (ETS). Her deltar Norge, etter at det tidligere i høst ble enighet mellom Norge og EU om oppdateringer rundt kvotehandelsdirektivet.

Det vil si at norske aktører også kan søke om midler fra Hydrogenbanken.

ShareAuthor

Ola Reinseth