26 November 2014

Fransk yrkesfagskole søker partnere til elevmobilitetssamarbeid

erasmus+Marie Curie-skolen i Auvergne er på leting etter partnere blant yrkesfagskoler i Europa, og ønsker å etablere et langsiktig elevmobilitetssamarbeid. Partnersøket retter seg mot yrkesfagene helse og omsorg, hygiene, kosmetikk og parfymeri, og er beregnet på elever i alderen 15-20 år. Gjennom prosjektet vil elevene både bli sendt på utvekslingsopphold ved andre mottakerskoler, og vil også utplassert på en arbeidsplass for en begrenset periode. Utplasseringsstedene inkluderer barnehager, sykehjem, sykehus og skjønnhetssalonger.

Det vil bli søkt om prosjektfinansiering gjennom Erasmus+, og det legges opp til prosjektstart i løpet av november 2015. For mer informasjon om prosjektet, se vedlegget i denne artikkelen.

Interesserte aktører kan ta kontakt med Laurence Martinez (Laurence.Martinez@ac-clermont.fr) eller Nathalie Metz (Nathalie.Metz@ac-clermont.fr).

Partner search Marie Curie vocational high school

Share