9 November 2012

Fremtidens omsorgsboliger – leverandører inviteres til dialog i forkant av anskaffelse

Lyse-Energi-AS

NHO inviterer leverandørindustrien til dialog med Lyngdal og Falun kommuner i forkant av en felles anskaffelse av bærekraftige og velferdsteknologisk avanserte omsorgsboliger. Konferansen finner sted i Brussel 26. november.

Konferansen er en del av prosjektet InnoBuild som skal bidra til at Lyngdal og Falun får bygget omsorgsboliger som svarer til forventningene til fremtidens eldre, som effektiviserer pleiebehov og som er miljø- og klimavennlig. Målet med prosjektet er å utvikle en felles innkjøpsstrategi, identifiserer felle behov på innkjøpssiden samt identifisere tilgjengelige innovasjoner og løsninger som fins innenfor EU/EØS-området.

Kommunene har nå definert sine behov og denne første av to dialogkonferanser skal brukes for å få tidlig markedskontakt. For raskt å avstemme hvilke løsninger markedet kan tenkes å tilby/utvikle vil kommunene tidlig involvere leverandørsiden gjennom EU og Business Europe. Leverandørene får gjennom dialogen kjenneskap til aktuelle problemstillinger og behov, og kommunene får innsikt i mulige løsninger som finnes i markedet og vil ta denne informasjonen med seg inn i sin anskaffelse.

Dialogkonferanse nummer to skal holdes i februar. Her vil man gå mer i dybden både med henblikk til aktuelle produkter og videre innkjøpsprosesser.

Påmeldingsfrist er 19. november til prosjektleder Ronny Bjørnevåg: ronny.bjornevag@lyngdal.kommune.no

Les mer om konferanseprogrammet her

Share