26 November 2019

Vil du lære mer om EØS-avtalen? Delta på EFTAs informasjonsseminar

2019-09-17-EEASeminar9-L

Foto: EFTA-sekretariatet

13. februar inviterer EFTA til informasjonsseminar om EØS-avtalen i EFTA-sekretariatets lokaler i Brussel. Formålet med seminaret er å gi en solid forståelse av EØS-avtalen, den daglige håndhevingen av avtalen, og hvordan denne integrerer Norge, Island og Liechtenstein i EUs indre marked.

Seminarprogrammet inkluderer presentasjoner fra EFTA-sekretariatet, Financial Mechanism Office (FMO) som administrerer EØS-midlene, EFTAs overvåkingsorgan ESA, og EFTA-domstolen.

Foreløpig program vil bli lagt ut på EFTAs hjemmeside i løpet av desember. Påmeldingsinformasjon er tilgjengelig via denne siden.

Share