21 November 2014

Prioriteringene under Latvias EU-formannskap

EPC_Latvia1. januar overtar Latvia formannskapet i EU, etter Italia. På et frokostmøte i regi av European Policy Centre, presenterte Latvias EU-ambassadør Ilze Juhansone prioriteringene for formannskapet. Stavangerregionens Europakontor var til stede under møtet.

Det latviske formannskapet vil arbeide for et «konkurransedyktig, digitalt og engasjert Europa», og ser frem til Junckers presentasjon av EUs nye investeringspakke i desember. Med tanke på konkurransedyktighet ønsker man å identifisere nøkkelprosjekter som bør finansieres, og oppfordrer til et utstrakt offentlig-privat samarbeid rundt disse. Fjerning av hindre for europeiske bedrifter og en styrking av EUs økonomiske og monetære union er også blant Latvias fokusområder for å gjøre Europa mer konkurransedyktig. Juhansone nevnte også realiseringen av EUs energiunion, med fokus på energisikkerhet og utbygging av infrastruktur og mellomlandsforbindelser, som et sentralt aspekt i konkurransesammenheng.

For å arbeide for et digitalt Europa ønsker Latvia å fokusere på det digitale indre marked, implementere EUs telekommunikasjonspakke og høyne Unionens cybersikkerhet. IKT-forvaltning står også høyt på agendaen, og EUs eHealth Week 2015 vil avholdes i Riga i mai neste år.

Med fokus et engasjert Europa nevnte Juhansone en rekke utfordringer som EU står ovenfor, blant annet Ebola, IS og hjemvendte fremmedkrigere, og ikke minst situasjonen i Ukraina. Latvia ønsker å arbeide med visumliberalisering for flere av landene i EUs østlige naboskap, og ønsker også å etablere en ny EU-strategi rettet mot landene i Sentral-Asia. Latvia ser også handelsavtalen med USA som en viktig prioritet, både økonomisk og geopolitisk. I tillegg ønsker man å arbeide videre med Unionens bistandspolitikk, med et særlig fokus på likestilling og bedring av kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse.

Les mer om det latviske EU-formannskapet her.

Share