17 November 2016

Fylkesvaraordfører Chesak deltok på årsmøte for Europas kystregioner

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak og internasjonal koordinator i Rogaland fylkeskommune, Geir Sør-Reime, deltok på årsmøtet i CPMR på Azorene. Foto: Rogaland fylkeskommune.

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak og internasjonal koordinator i Rogaland fylkeskommune, Geir Sør-Reime, deltok på årsmøtet i CPMR på Azorene. Foto: Rogaland fylkeskommune.

2.-4. november deltok Rogalands fylkesvaraordfører Marianne Chesak på det 44. årsmøtet i organisasjonen CPMR, som representerer Europas kyst- og utkantområder. Årsmøtet fant sted på Azorene, og øygruppens president Vasco Cordeira, som også leder CPMR, var vertskap.

Fylkesvaraordføreren er fast møtende varamedlem i CPMRs styre, og deltok som norsk delegat. Fra Rogaland deltok også internasjonal koordinator Geir Sør-Reime. De fleste norske medlemsfylkene var representert på møtet, som i hovedsak ble ledet av CPMRs førstepresident og KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Regionalpolitikk, samhørighet og migrasjon
Blant sakene på dagsorden var utfordringene Europas regioner står overfor fremover, Storbritannias utmelding av EU, samt usikkerhet rundt videreføring av EUs regionalpolitikk etter 2020, som også vil få konsekvenser for Norge. Flere velstående EU-land ønsker å redusere andelen av EUs budsjett som går til regionalpolitikk betraktelig, mens mange kyst- og øyregioner ønsker at dagens politikk videreføres, og viser til politikken som driver for vekst og sysselsetting.

CPMR er også opptatt av at kyst- og øyregionene har god tilknytning til Europas sentrale land- og sjøtransportkorridorer. Man er bekymret over at 95% av investeringene i infrastruktur går til sentrale områder i Europa. Migrasjon var også et sentralt tema på årsmøtet, og mange kystregioner er blant mottaks- og destinasjonsregionene for flyktningene. CPMR arbeider sammen med EU for å finne gode løsninger for både mottak og bosetting av asylsøkere.

Les mer om CPMRs årsmøte hos Rogaland fylkeskommune.

Share