6 June 2016

Fylkesvaraordfører Chesak diskuterte regionalpolitikk i Brussel

 

Regional og kommunalråd Eivind Lorentzen sammen med varaordfører i Rogaland Fylkeskommune, Marianne Chesak (foto: Terje Gravdal)

Regional- og kommunalråd ved den norske EU-delegasjonen, Eivind Lorentzen, sammen med fylkesvaraordfører i Rogaland, Marianne Chesak. Foto: Terje Gravdal.

Europeisk regionalpolitikk var tema da Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland, besøkte Brussel 2. juni sammen med Geir Sør-Reime, internasjonal koordinator i fylkeskommunen.  Stavangerregionens Europakontor tilrettela for besøket.

Størestedelene av programmet var viet besøk hos CPMRs, organisasjonen for europeiske kystregioner, hvor Chesak er styremedlem på  vegne av de norske medlemsfylkene. I møter med Nicolas Brookes, organisasjonens direktør for saker som gjelder EUs regionalpolitikk, ble Chesak orientert om CPMRs strategi i forhandlinger med EU om regionalpolitikken etter 2020.

I tillegg hadde fylkesordføreren møter med Merete Mikkelsen, direktør ved Vest-Norges Brusselkontor, samt Eivind Lorentzen, region- og kommunalråd ved den norske EU-delegasjonen. Chesak ble også orientert om arbeidet ved Stavangerregionens Europakontor.

Share