21 February 2018

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltok på Nordsjøkommisjon-møte om Brexit

20180219_155018

Fylkesvaraordfører, Marianne Chesak på møtet med Brexit Task Force. Foto: Geir Sør-Reime

Arbeidsgruppen Brexit Task Force i CPMRs Nordsjøkommisjon møttes i Brussel 19. februar. Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland, deltok for å fortelle om norske bekymringer og prioriteringer etter Brexit.

Målet med møtet var å samle innspill om hvordan man best skal samarbeide i Nordsjøregionen etter at Storbritannia trer ut av EU i 2019.

Fylkesvaraordføreren, som er styremedlem i Nordsjøkommisjonen, snakket om at Norge som ikke-EU land, ser viktigheten av et fortsatt godt samarbeid i Nordsjøområdet mellom Storbritannia, EU og EØS-land også etter Brexit.

Nordsjøkommisjonen er bekymret for budsjettgapet som følge av Storbritannia sin utmeldelse av EU. Dette kan bety kutt i regionstøtte og regionprogram som Interreg, et program som finansierer regionalt samarbeid.

Det var enighet på møtet om å aktivt jobbe for å ivareta de gode forbindelsene og samarbeidet i regionen, uavhengig av resultat i Brexit-prosessen og om å jobbe mot kutt i regionalstøtte.

Les mer om Nordsjøkommisjonen.

Les mer om møtet på Rogaland fylkeskommune sine nettsider.

Share