31 October 2016

Fylkesvaraordføreren deltok på styremøte i Nordsjøkommisjonen

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltok på Nordsjøkommisjonens styremøte i Brussel 21. oktober. Foto: Geir Sør-Reime.

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltok på Nordsjøkommisjonens styremøte i Brussel 21. oktober. Foto: Geir Sør-Reime.

21. oktober deltok fylkesvaraordfører Marianne Chesak på styremøte i Nordsjøkommisjonen i Brussel. Chesak ble nylig valgt som representant for de 10 norske fylkeskommunene som er medlemmer i Nordsjøkommisjonens styre, og dette var fylkesvaraordførerens første styremøte i organisasjonen.

På styremøtet ble det orientert om Storbritannias utmelding av EU, diskusjonene om EUs politikk etter 2020 og om den kommende generalforsamlingen i CPMR – organisasjonen for Europas kystregioner, som Nordsjøkommisjonen er en del av.

Sentralt på styremøtets dagsorden var fremtiden for EUs regionalpolitikk. Dette vil også ha konsekvenser for Norge, som langt på vei følger EUs statsstøtteregelverk gjennom EØS-avtalen. Nordsjøkommisjonen og CPMR arbeider for at EUs regionalpolitikk også etter 2020 skal beholde eksisterende støtteordninger, men kombinert med nye låne- og garantiordninger fremfor direkte støtte til næringslivet.

Styret ønsker også videreføring av Interreg-programmene etter 2020, og man vedtok å sende henvendelse til den norske regjeringen, hvor det advares mot konsekvensene av kutt i Norges bevilgninger til programmene.

Les mer om styremøtet hos Rogaland fylkeskommune.

Om Nordsjøkommisjonen:
Nordsjøkommisjonen er en av seks regionale kommisjoner innen organisasjonen CPMR, som representerer europeiske kyst- og utkantregioner. Kommisjonen har til sammen 34 medlemsregioner fra Storbritannia, Frankrike, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge, og ledes per i dag av Västra Götaland.

 

Share