7 March 2013

Gass eller grønt batteri?

Grønt-batteri

Hva slags rolle skal Norge spille i EUs fremtidige energimiks? Spørsmålet har stilles stadig uten at vi nærmer oss noen konklusjon i saken. Kommer vi nærmere svaret i år?

EU har som kjent ambisiøse mål for klima- og energipolitikken. Innen 2020 skal CO2-utslippene reduseres med 20 %, man skal oppnå 20 % energieffektivisering og 20 % av energimiksen skal komme fra fornybarkilder.  Som en del av Europa og EØS og ikke minst som energinasjon, er det naturlig og riktig at Norge har en rolle, men hvilken?

EU vil gjerne at Norge blir et grønt batteri for Europa. Med våre anselige mengder vannkraft – som i motsetning til annen fornybar kan lagres, riktignok ved hjelp av pumping- kan vi bidra til at EU når klimamålene. Norge har vært på glid, men så har vi begynt å lure på om vi egentlig vil likevel. Enkelte av regionens aktører er for, men blant andre statsministeren og LO er nølende og Statkraft skal nå bare bygge to ledninger til kontinentet, i stedet for de fire som opprinnelig var planlagt.

Det vi derimot er helt sikre på, er at vi ønsker å forsyne kontinentet med gass. Det er renere enn kull, og dessuten gir det svært god pris. Vi står allerede for omkring 20 % av EUs gassforsyning, men vi ser potensial for økt eksport. EU-landene på den annen side, synes gassprisen er for høy, og ønsker seg dessuten helt bort fra karbonbasert energi. Realismen i et slikt scenario er dog begrenset i overskuelig fremtid; flere EU-land øker kullbruken, og man er fremdeles et godt stykke unna klimamålene.

Det ser ut til at Norges budskap om at gass er det beste alternativet på vei mot en karbonnøytral energimiks, begynner å få visst gehør i EU.  I hvert fall inviterte olje- og energiminister Borten Moe og EUs energikommissær Oettinger til en første felles konferanse i Brussel om temaet nylig.

Håpet var at man her ville få tydeliggjort de noe ulne gass-signalene i EUs energiveikart 2050. Det skjedde ikke. Men dette representerer uansett en viktig mulighet til å komme med oppspill til diskusjonen omkring fremtidige mål for EUs klima- og energipolitikk frem mot 2030, som lanseres nå på vårparten. Vi går spennende energitider i møte – og kanskje blir det norske bidraget både gass og grønt batteri til slutt?

Share