11 December 2014

Gazprom avbryter South Stream-prosjektet

South Stream offshore routeUnder et statsbesøk i Tyrkia 1. desember annonserte Putin at South Stream-prosjektet vil bli skrinlagt, og anklaget EU for å hindre videre utvikling av prosjektet i Bulgaria. Han annonserte også at Russland vil prioritere en ny gassrørledning til Tyrkia.  I kjølvannet av uttalelsen krevde flere EU-ministre at Russland klargjør sine videre intensjoner for South Streams fremtid. Tirsdag 9. desember bekreftet Gazprom at prosjektet avvikles.

Den planlagte South Stream-rørledningen ville fraktet russisk gass under Svartehavet til Bulgaria, og videre til Østerrike og Italia via Hellas, Romania, Serbia, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Slovenia og Ungarn. EU har lenge advart Bulgaria mot å gå i gang med rørledningsbyggingen, ettersom South Stream-prosjektet per i dag er i strid med EUs regelverk. Tvisten er særlig knyttet til EUs tredje energipakke, som begrenser selskapers eierandel i gassinfrastruktur dersom de også eier rørledningenes innhold. Det var dette Putin tok opp under talen i Tyrkia. Gazprom-sjefen Alexei Miller ga på sin side Bulgaria det fulle og hele ansvar for skrinleggingen av prosjektet, ettersom Gazprom aldri hadde mottatt noen byggetillatelse fra bulgarske myndigheter.

Bulgarias statsminister Boyko Borisov møtte Europakommisjonspresident Jean-Claude Juncker i Brussel 5. desember. De to fremhevet at South Stream fremdeles kan bli bygget, dersom prosjektet er i tråd med EUs regelverk. Juncker rettet skarp kritikk mot Moskva, og anklaget landet for å bedrive utpressing av Bulgaria, som er 100% avhengig av russisk gassimport. Europakommisjonen har på sin side blitt beskyldt av Ungarns statsminister Viktor Orban for å sabotere prosjektet. Den ungarske regjeringen ønsker å utvikle tettere forbindelser til Russland, og Ungarn var det eneste landet som ikke stilte seg bak en felles uttalelse fra EU-landene som deltar i prosjektet. Uttalelsen omtalte South Stream som et godt prosjekt, men at det må være i tråd med EUs regelverk.

Etter at Gazprom besluttet å skrinlegge South Stream kunngjorde Europakommisjonen at man vil intensivere arbeidet med å realisere EUs Sørlige Gasskorridor, hvor man ønsker å bygge rørledninger til Kaukasus og Midtøsten. Prosjektene som her vil bli prioritert inkluderer SCP-ledningen fra Aserbajdsjan, TANAP-forbindelsen gjennom Tyrkia og TAP-rørledningen som vil gå via Hellas og Albania til Italia. Avviklingen av South Stream har også fått Kroatia til å vurdere bygging av en ny LNG-terminal i oljehavnen Omisalj på Krk-øyen.

Share