30 January 2015

Gazprom vil droppe Ukraina som transittland for gass

Gazprom_EU14. januar deltok Maros Šefčovič, EUs visepresident for energiunion, på et møte i Moskva sammen med Gazproms sjef Alexei Miller. Hensikten med møtet var å diskutere alternativ til det skrinlagte South Stream-prosjektet. Under møtet ble Šefčovič informert om at Gazprom vil slutte å bruke Ukraina som transittland for gassleveranser til EU, og at selskapet heller vil prioritere bygging av nye rørledninger via Tyrkia til den greske grensen. Miller oppfordret EU til å starte byggingen av nødvendig infrastruktur for å knytte seg opp mot den planlagte gassledningen, og ga Šefčovič en tidsfrist på et par år. Dersom EU ikke gjør dette, vil gassen «kunne ende opp i andre markeder», heter det.

Šefčovič uttrykte overraskelse over den russiske avgjørelsen, og uttalte at dette ikke er den rette måten å arbeide på. Han har karakterisert planene om en ny rørledning via Tyrkia som urealistiske, og har tro på at EU og Russland kan finne en bedre løsning i fellesskap. Rundt 80% av gassen EU importerer fra Russland, rundt 64 milliarder kubikkmeter årlig, ankommer via Ukraina. Det er foreløpig ikke klart hvilke andre markeder Gazprom ser for seg kan erstatte det europeiske markedet. En svekket russisk økonomi og lav oljepris bidrar ikke til å øke troverdigheten med hensyn til å bygge en ny rørledning.

Den ukrainske økonomien er i elendig forfatning på grunn av den pågående krisen øst i landet, og Ukraina har nylig bedt det internasjonale samfunnet om kriselån. Bortfall av milliardinntekter fra gasstransitten vil ytterligere forverre en allerede kritisk situasjon.

Les mer om saken hos Euractiv.

Share