13 June 2019

Generalforsamling i ERRIN

61843730_602366326940593_317306931083476992_n (1)

Rådgiver ved Stavangerregionens Europakontor Maja Busch Sevaldsen.

Den 11. juni deltok Stavangerregionens Europakontor på ERRINs generalforsamling. Kontoret er godt representert i ERRIN, med direktør Heidi Kristina Jakobsen som styremedlem og rådgiver Maja Busch Sevaldsen som er leder av arbeidsgruppen for smartby sammen med representanter fra Eindhoven, Nord-Nederland og Øst og Nord-Finlands europakontorer.

I tillegg til en orientering om ERRINs arbeid og de forskjellige arbeidsgruppene, deltok generaldirektør i generaldirektoratet for forskning og innovasjon, Jean Eric Paquet. Generaldirektøren presenterte Kommisjonens arbeid med Horisont Europa og hvordan programmet skal imøtekomme utfordringene EU har.

Les mer om ERRIN her.

 

 

Share