8 July 2021

Geopolitisk verktøy – et digitalt læringsverktøy for den grønne omstillingen

Universitetet i Stavanger leder et EU-finansiert prosjekt for å utvikle et digitalt læringsverktøy som lar studentene delta i simulerte internasjonale forhandlinger relatert til fornybar energi og bærekraft.

This image has an empty alt attribute; its file name is geopol.png
Illustration: Geopolitics of Renewables Simulation Project

Geopolitikken i fornybar energi – digitalt læringsverktøy
I samarbeid med Universitetet i Ghent, Delft University of Technology (TU Delft), Technische Universität München (TU München), oppnådde Universitetet i Stavanger (UiS) et økonomisk tilskudd på ca. 260.000 EUR fra programmet Erasmus + for å utvikle et nytt læringsverktøy. Som svar på det økte behovet for digitale løsninger forårsaket av COVID-19-pandemien, tar dette prosjektet sikte på å utvikle et digitalt læringsmiljø. Dette nettbaserte verktøyet vil simulere ‘geopolitikk for fornybar energi’, og derved gi universitetsstudenter over hele verden muligheten til å oppleve de internasjonale utfordringene og mulighetene som er forbundet med overgangen til fornybar energi. Studentene blir pålagt å velge forskjellige roller i en rekke fiktive land, og forhandle om ulike handlingsmåter med sine jevnaldrende ved andre universiteter. Målet med denne simuleringen er å komme til en internasjonal avtale som vil bidra til å unngå klimaendringer.

Prosjektet startet i mars i år og vil vare i to år. Et dedikert team av forskere på høyt nivå, inkludert Miranda Schreurs (TU München), Thijs van de Graaf (Ghent University) og Daniel Scholten (TU Delft) er i ferd med å utvikle ‘spillereglene’, det vil si det interne arbeidet til denne simuleringen. Under en av de første prosjekt-workshopene ble nyttig innsikt i eksisterende simuleringer gitt av Rex Brynan fra McGill University, og Devin Ellis fra University of Maryland, direktør for ICONS-prosjektet. Utviklingen av det digitale verktøyet ved TU Delft ‘Gamelab‘ starter i september. Utviklingsprosessen av læringsverktøyet inkluderer aktiv studentdeltakelse, og er en del av en mikromodul ved ECIU University.

Bakgrunn: Geopolitikken rundt fornybar energi
Rundt året 2015 begynte en håndfull forskere å utforske effekten av fornybar energi på mellomstatlige energiforhold. Publikasjoner fra Stratfor og The Economist har gitt temaet ‘geopolitikk for fornybar energi’ internasjonal anerkjennelse. En rapport fra 2019 publisert av International Renewables Energy Agency (IRENA) var en annen milepæl. Siden har det blitt gjort flere studier på temaet. Det sentrale målet med den digitale læringsplattformen (‘Geopolitics of Renewables Simulation’) er å utvikle og ta verktøyet i bruk. Til tross for at læringsaktiviteter i klassen har blitt forstyrret på grunn av COVID-19, eller lignende kriser, vil dette læringsverktøyet tillate studenter å delta i simulerte sanntidsforhandlinger om internasjonal energi- og klimapolitikk med jevnaldrende ved andre universiteter.

Et læringsmiljø for studenter
Fornybar energi blir ofte sett på som løsningen for å stoppe ytterligere klimaendringer. Planlegging og gjennomføring av nødvendige felles tiltak er imidlertid fortsatt en vanskelig prosess. Spesielt på internasjonalt nivå står energiomstillingen overfor et komplekst sett med muligheter og utfordringer. Læringsplattformen tar sikte på å gi studentene en dyp forståelse av utfordringene og mulighetene knyttet til omstillingen til fornybar energi. Internasjonale relasjoner har alltid eksistert på energifeltet, men ikke innen fornybar energi. Internasjonale relasjoner har, og vil få, en større rolle i den globale omstillingen. Derfor, hvis klimabeskyttelse og bærekraft skal oppnås, må de internasjonale konsekvensene av ny energiteknologi forstås.

Dobbel rolle for UiS
Thomas Michael Sattich er førsteamanuensis ved UiS og prosjektleder. UiS har en dobbelt rolle i prosjektet, både som deltaker og overvåker. Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning) deltar også i samarbeidet og vil fungere som et mellomledd mellom UiS og EU.

Det EU-finansierte prosjektet har nå tatt de første skrittene mot å utvikle et digitalt verktøy for å lære om energiomstillingen. Leksjoner hittil: glem aldri læringsutbyttet, og husk at “det er lett for elevene å lære feil leksjon”.

  • Les mer om prosjektet her.
  • Share