10 April 2018

Get going! – Brusselkonferanse om mobilitet

https3a2f2fcdn-evbuc-com2fimages2f426271232f288415846792f12foriginal

22.-23. mai arrangeres “Get going! Tackling congestion in Europe and beyond” i Brussel. Konferansen ser på nye mobilitetsløsninger i byer.

Konferansen arrangeres av EU-initativet, CIVITAS, et europeisk nettverk for byer som jobber for klimavennlige transportløsninger. I dag har initiativet mer enn 80 medlemsbyer og arrangerer Get going! for å vise noen av prosjektene de jobber med.

Bedre trafikkløsninger vil være avgjørende for å nå klimamålene. Konferansen ser på hvilke politiske tiltak og teknologiske nyvinninger som kan være aktuelle for andre byer å implementere.

Mer informasjon om program og påmelding her.

Share