13 October 2014

Gjesdal kommune holdt innlegg under Open Days-medlemsseminar

Medlemsseminar6. oktober inviterte de seks norske regionskontorene i Brussel til medlemsseminar på Norges Hus. Seminaret innledet årets Open Days-uke 6.-9. oktober, den 12. i rekken siden oppstart i 2002. Open Days er et populært arrangement med rundt 6000 deltakere og over 100 workshops hvert år. Torjus Kleiven Kandal ved Nord-Norges Europakontor var fotograf under seminaret.

Direktør Kjersti Garberg ved Osloregionens Europakontor ønsket velkommen, og seminarets ordstyrer gjennom dagen var Merete Mikkelsen, direktør ved Vest-Norges Brusselkontor. Dagens første presentasjon kom fra regional- og kommunalråd Jan Edøy. Edøy startet med et overblikk over den økonomiske situasjonen i Europas regioner, og snakket videre om Open Days og de politiske satsingsområdene som prioriteres av Regionkomiteen frem mot 2020. Han understrekte viktigheten av at norske regioner er oppdaterte på hva som skjer i andre europeiske regioner innenfor sentrale politikkområder. Han presenterte også Europakommisjonens sjette Cohesion Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, hvor det fremgikk at de europeiske regionene har blitt hardt rammet av den økonomiske krisen. EUs regionalpolitikk har imidlertid dempet de verste effektene av krisen. Edøy orienterte også om to OECD-rapporter som utkom samme dag, OECD Regional Outlook 2014 og How is life in your region?, før han avsluttet med en presentasjon av Interregprogrammet og deltakelsesmuligheter for norske regioner.

Bodil Agasøster, daglig leder ved Sørlandets Europakontor, ga deretter et innblikk i rollen til regionskontorene og deres virke. Agasøster understreket særlig viktigheten av å utnytte handlingsrommet man har innenfor EØS-avtalen på en best mulig måte. Heidi Kristina Jakobsen, direktør ved Stavangerregionens Europakontor, fulgte opp med en presentasjon av sentrale EU-begrep, nettverk og programmer, med et særlig fokus på Europas 2020-strategi.

Jan Ole Gudmundsen, norsk nasjonal ekspert ved Europaparlamentet, ga en solid innføring i Europaparlamentets oppbygging og virkemåte som lovgiver sammen med Ministerrådet i EU. Videre diskuterte han betydningen av synkende valgdeltakelse ved EU-valg og hvordan et mer fragmentert og radikalt Europaparlament kommer til å fungere de neste fem årene. Gudmundsen ble etterfulgt av daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Vidar Segtnan, som introduserte EUs nye programperiode for perioden 2014-2020. Segtnan pekte blant annet på at potten til konkurranseevne, vekst og arbeidsplasser er økt med 37,5% til over 125 milliarder euro i budsjettperioden for 2014-2015, og at reduksjon av arbeidsledigheten i Europa står sentralt på EUs agenda. Norge vil bidra med 25 milliarder kroner til EU-program frem mot 2020, og Segtnan understreket derfor viktigheten av at Norge deltar aktivt og lager prosjektsøknader, slik at man kan dra nytte av en del av disse pengene.

Yngve Foss ved Forskningsrådets Brusselkontor presenterte prioriteringsområdene innenfor Horisont 2020-programmet, verdens største forskningsprogram. Han fremhevet at løsninger på samfunnsutfordringer ikke kan løses uten samspill mellom forskjellige sektorer, og trakk frem offentlig sektors viktige rolle innen utvikling, testing, demonstrering og skalering av ulike løsninger. Foss presenterte også en rekke Horison 2020-muligheter for norske aktører for 2015. Før deltakerne startet nettverkslunsjen presenterte Eva-Maria Gärtner fra Gjesdal kommune et eksempel på et Horisont 2020-prosjekt som kommunen arbeider med sammen med IRIS. Prosjektet dreier seg om byutviklingen av Ålgård sentrum, hvor man tar sikte på å benytte seg av lokale fornybare energiressurser, og har i tillegg til er sterkt fokus på energieffektivisering.

Seminarets andre økt ble innledet av Manuel Palazuelos Martinez fra Europakommisjonen. Han beskrev smart spesialisering som en bevisbasert, dynamisk oppdagelsesprosess. Han understrekte at det er viktig å unngå duplisering og fragmentering ettersom de offentlige ressursene i Europa er begrensede. Det er derfor viktig å være selektiv i støtten til FoU-aktiviteter som er relevante for eksisterende forhold. Una Sjørbotten fra Nordland fylkeskommune presenterte deretter arbeidet med en smart spesialiseringsstrategi for fylket, og delte nyttige erfaringer med forsamlingen.

Det siste innlegget under seminaret ble holdt av Anthony van de Ven fra Eindhovens Europakontor. Van de Ven presenterte konseptet smarte byer og samfunn og det europeiske innovasjonspartnerskapet Smart Cities and Communities. Som eksempel trakk han frem prosjektet Triangulum, hvor Stavanger, Eindhoven og Manchester har søkt om å bli fyrtårnbyer innen mobilitet, energi og IKT. Man er nå i prosessen med å innlede forhandlinger med Europakommisjonen om prosjektet, og du kan lese mer om saken hos Stavanger Aftenblad her.

Seminaret ble avsluttet rundt klokken 14, og deltakerne gikk deretter videre til diverse arrangement i regi av sine respektive regionskontor.

Innledernes presentasjoner er tilgjengelige som vedlegg i denne artikkelen.

Share