22 August 2017

Gjesdal lykkes i H2020-prosjekt om førerløse minibusser

Sammen med 6 europeiske prosjektpartnere har Gjesdal kommune fått tilslag i en Horisont 2020-søknad om offentlige anskaffelser av førerløse minibusser. Prosjektet har fått navnet FABULOS, og gjennom en såkalt førkommersiell anskaffelsesprosess skal prosjektpartnerne gå til innkjøp av, demonstrere og integrere førerløse minibusser i det offentlige transportsystemet.

I denne prosessen vil prosjektpartnerne tilegne seg verdifull kunnskap og erfaringer om hvordan man best kan integrere denne typen kjøretøy i det offentlige transportsystemet, som igjen vil resultere i bedre tjenester og lavere kostnader for kommunene. Når prosjektet er fullført, vil lærdommen fra prosjektet gjøre fremtidige innkjøp av førerløse minibusser enklere.

Prosjektet koordineres av Forum Virium Helsinki . Foruten Gjesdal kommune består prosjektkonsortiet ellers av Metropolia University of Applied Sciences (FI), Estlands nærings- og kommunikasjonsdepartement (EE), Portos transportkollektiv STCP (PT) samt kommunene Lama (EL) og Helmond (NL). FABULOS har en finansiell ramme på 7,7 millioner euro, og vil gå over tre år, med oppstart 1. januar 2018.

Vi gratulerer Gjesdal med vellykket prosjektsøknad!

Les mer om FABULOS på kommunens hjemmeside. Mer informasjon om  smartbysatsingingen Smart Gjesdal finner du her.

 

 

 

Share