18 June 2015

Gjesdal og Lyse med i Horisont 2020-søknad

Gjesdal_foto_Geir_Einarsen_Gjesdal_kommune_small

Ålgård sett fra luften. Foto: DIS-Norge

Sammen med 6 europeiske partnere deltar Lyse og Gjesdal kommune i en Horisont 2020-søknad rettet mot utlysningen EE-11-2015. Tittelen på prosjektet er SET-IN, og formålet er å redusere energiforbruket i offentlige bygg ved hjelp av smarte IKT-løsninger. Lyse deltar i prosjektet med Smartly-systemet, som lar brukerne måle og kontrollere eget energiforbruk på en enkel og effektiv måte. De nye IKT-løsningene og energistyringen skal testes ut på Gjesdal ungdomsskole og i Ålgård bo- og aktivitetssenter, med betydelige reduksjoner i energiforbruk som forventet resultat.

Foruten Lyse og Gjesdal kommune er de øvrige prosjektpartnerne fra Nederland (Koninklijke KPN NV, Woonconnect B.V., Eindhoven by) og Storbritannia (Manchester by, University of Salford), i tillegg til forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN. For å sikre at gode løsninger og mønsterpraksis fra prosjektet kan spres og anvendes andre steder i EU, så vil man velge ut fem europeiske følgebyer fra ERRIN-nettverket. Disse vil være tett involvert i utviklingen og testingen av IKT-systemene.

Svaret på søknaden kommer til høsten. Vi ønsker lykke til!

Share