9 April 2019

Globale trender til 2030: Store utfordringer og vanskelige valg for Europa

ESPAS_Report2019_V15-01

8. april publiserte European Union Institute for Security Studies (EUISS) og European Strategy and Policy Analysis System (EPSAS) rapporten “Globale trender til 2030: Utfordringer og valg for Europa” i Europaparlamentet. Rapporten peker på internasjonale maktforskyvninger, transformasjonen av den globale økonomien, trusler mot den europeiske sosiale modellen og misbruk av teknologi. 

Rapporten peker først og fremst på at Europa ikke lenger er verdens økonomiske maktsentrum. Dette betyr at selv om EUs medlemsland går sammen om forsvars- og sikkerhetspolitiske investeringer, vil de ikke kunne konkurrere med de økonomiske investeringene i land som USA og Kina. Innenfor innovasjon og teknologiutvikling peker også rapporten på at EU må samarbeide for å kunne konkurrere med Kina og USA.

Klimaforandringene er også framhevet som en utfordring for Europa. Nye migrasjonstrender vil utløses grunnet varmere klima og sette EUs yttergrenser under et større press. Rapporten framhever også at EUs energiforbruk reduseres og endres, for å holde klimaforandringene “kontrollerbare”. Hvis ikke utslippene av drivhusgassene reduseres, vil klimaforandringene bli så store at de ikke lenger kan kontrolleres og vil kunne ødelegge Europas mat- og vannforsyninger.

Digitalisering fører til at innbyggere kan kommunisere enklere og har større tilgang til informasjon. Derimot medfører digitalisering også nye trusler slik som “falske nyheter” og feilinformasjon. Samtidig krever innbyggere større deltakelse i demokratiske prosesser ettersom teknologiske framsteg muliggjør innbyggerinnvolvering.

En annen stor utfordring Europa vil måtte arbeide med i 2030 er den aldrende befolkningen. Europa er i ferd med å bli verdens eldste kontinent og flere land har svak til negativ befolkningsvekst. Dette gjør at nye helseløsninger og helsesystemer må på plass for at Europa skal kunne møte aldersbølgen.

Les et sammendrag av rapporten her.

Les hele rapporten her.

Share