18 August 2016

Gøteborg inviterer til smartbykonferanse om el-mobilitet

Smart Cities Gøteborg21.-22. september inviterer Gøteborg by til smartbykonferanse om el-mobilitet. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, FoU-sektoren og næringslivet, og er organisert i en rekke seminarer, nettverksmøter og studieturer.

Konferansens seminarer vil handle om både personbil-, kollektiv- og godstransport, og vil rette særlig oppmerksomhet mot viktigheten av velfungerende ladeinfrastruktur, samt trafikk- og datasikkerhet. Arrangementets studieturer gir deltakerne muligheten til å se Gøteborgs elektriske busser, med innendørs busstopp, samt andre elektriske kjøretøy og ladestasjoner.

Program- og påmeldingsinformasjon er tilgjengelig via denne sidenFristen for å melde seg på er 14. september.

 

Share