30 November 2020

Gratulerer til Nordic Edge med Arena Pro status

Det er en gledelig nyhet at Nordic Edge har blitt tildelt Arena Pro status i det nasjonale programmet for næringslivs- og innovasjonsklynger. Det bidrar til å styrke innovasjon, næringsutvikling og internasjonalisering i Norge innen smartby-markedet.

Fra venstre: Vidar Aksland, Trygve Meyer, Anne Woie og Stig Finnesand.
Foto: Nordic Edge

Nordic Edge
Nordic Edge startet opp i 2015 og har sitt hovedsete i Stavanger. Klyngen har rundt 100 medlemmer og samarbeidspartnere over hele verden. Nordic Edge skal etablere, skalere og eksportere ny industri innen smart by-teknologi, med både produkter og tjenester. Nordic Edge sin årlige konferanse og utstilling for smarte byer og samfunn, Nordic Edge Expo, er Nordens største på området. I 2020 ble konferansen arrangert digitalt på grunn av pandemien, og aldri har oppslutningen vært større. I alt 26.000 personer fra over 50 land var innom ett eller flere digitale arrangementer – foredrag, workshops og utstillere. På årets konferanse arrangerte også Stavangerregionens Europakontor en Brussels sesjon, i tillegg til å fasilitere tre workshops.

Det norske klyngeprogrammet
Det norske klyngeprogrammet består av norske næringslivs- og innovasjonsklynger på tre ulike nivå: Arena, Arena Pro og GCE. Programmet er et statlig finansiert samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. En Arena Pro status betyr 6 millioner i året i en periode på fem år. Midlene skal gå til prosjekter og utvikling av kompetanse for økt innovasjonskapasitet og internasjonal vekst i små og mellomstore bedrifter.

Nordic Edge som Arena Pro klynge
En Arena Pro-status for Nordic Edge betyr et styrket engasjement for innovasjon, samskapning (co-creation), kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring. Klyngen kommer nå i en posisjon til å akselerere utvikling og eksport av smarte byløsninger og tjenester.

Pengene Nordic Edge smartbyklyngen mottar for å være Arena Pro klynge skal gå til prosjekter og utvikling av kompetanse for forsterket innovasjonskapasitet, og internasjonal vekst hos små og mellomstore bedrifter.

Ivar Rusdal. Foto: Nordic Edge

Styreleder i Nordic Edge, Ivar Rusdal, med solid og lang internasjonal erfaring, sier til Stavangerregionens Europakontor:

“Arena Pro er virkelig en god nyhet for oss, og egentlig «kronen på verket» etter mange års arbeid. Dette vil gi oss et virkelig løft for å utvikle klyngen – og Nordic Edge Expo – til et virkelig internasjonalt aktivitetssenter. Med de nesten 100 klyngemedlemmene vi har, har Nordic Edge-teamet allerede utviklet utrolig mange spennende initiativer. Nå vil vi med stor trygghet kunne ta dette ut i verden. Og til neste år åpner vi Innoasis, som vil gi oss en fysisk hjemmebase som mange kommer til å ville valfarte til – når det bare blir lov igjen!”

Høy Arena Pro-“tetthet” i Rogaland
Rogaland har høy tetthet av Arena Pro klynger. I fjor ble helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og tunnelklyngen VIA (Vital Infrastructure Cluster (tidligere Norwegian Tunnel Safety Cluster)) tildelt Arena Pro status. Hele 3 av 8 Arena Pro klynger er nå basert i Rogaland. Fokuset på innovasjon, digitalisering og ‘smart’ er hoved katalysatoren og fellesnevneren for disse klyngene.

Vi gratulerer vårt medlem Nordic Edge med Arena Pro statusen, og gleder oss til å følge med på smartby-satsingen!

  • Les hva Nordic Edge skriver om tildelelsen av Arena Pro status her.

Share