4 June 2021

Grønt lys for norsk deltakelse i Horisont Europa

Endelig har Stortinget formelt besluttet norsk deltakelse i EUs niende forsknings- og innovasjonsprogram. Europakommisjonen har også lansert informasjonsdager om Horisont Europa, som går fra 28. juni til 9. juli 2021. Nå mangler vi bare arbeidsprogrammene for klyngene – og ventetiden er snart over!

Foto: Forskningsrådet

Norge er klar for Horisont Europa
Norsk deltakelse i Horisont Europa handler om å være en del av det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet, som igjen er viktig for den grønne- og digitale omstillingen, bærekraftig verdiskaping og høy vitenskapelig kvalitet. Dette er aktiviteter og områder Norge allerede har god kompetanse på, og har sterke miljøer som kan hevde seg i den europeiske konkurransen. Aktørene som deltar i dette samarbeidet får unik tilgang på nye nettverk, samarbeidspartnere, ny teknologi og viktige eksportmarkeder.

Norske aktører hentet hjem i overkant av 15 milliarder kroner i prosjektmidler til næringsliv, offentlig sektor og akademia fra det forrige rammeprogrammet, Horisont 2020. Prosjektene har en samlet verdi på over 100 milliarder kroner, noe som har gitt de norske aktørene som deltok tilgang på forskning og innovasjon som overstiger den norske kontingenten for deltakelse mer enn syv ganger.

Infodager for Horisont Europa
Over hele ti dager skal Kommisjonen gi potensielle søkere og andre interessenter informasjon om Horisont Europa, og muligheten til å stille spørsmål om programmet.

Informasjonsdagene tilbyr et komplett utvalg av webinar, og hele ni tema er viet til klyngene eller andre konkrete deler av programmet. Hver dag består av et spennende program, med eksklusive diskusjoner og praktiske workshops.

Vurderer du deltakelse i Horisont Europa, eller ønsker du å lære mer? Sjekk ut programmet!

Programoversikt. Illustrasjon: Europakommisjonen

Strategiske planer og arbeidsprogram
Den 15. mars 2021 vedtok Kommisjonen den første strategiske planen for Horisont Europa, med en total finansieringspott på hele 95,5 milliarder euro. Den strategiske planen for Horisont Europa setter de strategiske retningslinjene for finansieringsprogrammet for forskning og innovasjon for de fire første årene av rammeprograms perioden.

Horisont Europa består av tre pilarer: (i) Fremragende forskning, (ii) Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, og (iii) Innovativt Europa. Under er en oversikt:

Tabell over Horisont Europas tre pilarer og klynger. Kilde: Forskningsrådet.

Flere arbeidsprogram og utlysninger allerede publisert:

Under pilar 2 finnes seks klynger, der alle vurderes relevante for aktører i Rogaland. Utlysningene i klyngene sikter på samarbeid mellom næringslivet, offentlig sektor og akademia.

Arbeidsprogrammene til klyngene er enda ikke publisert, etter flere runder med forsinkelser. Kommisjonen tar sikte på å offentliggjøre dem i midten av juni. Utkastene til arbeidsprogrammene har lenge vært i omløp, og de kan leses her.

Mens vi venter i spenning på lanseringen av arbeidsprogrammene til de seks klyngene i pilar 2, kan vi glede oss over tanken på syv nye år med unik støtte til forskning og innovasjon!

Ta gjerne kontakt med oss på Stavangerregionens Europakontor dersom du har spørsmål angående Horisont Europa, eller om du trenger hjelp til å finne partnere til ditt prosjekt. Vi har et stort europeisk nettverk i Brussel, og vi stiller gjerne til en uformell samtale.

Share