5 November 2019

H2020 prosjektverksted 15. nov – tema helse

nscc_logo_rgb

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Horisont Vest inviterer offentlige aktører i Stavanger til EU-workshop den 15. november fra 08.30-11.00 i UiS sine lokaler. Formålet med workshopen er å kartlegge behov og utfordringer i helsetjenesten med henblikk på Horisont 2020 utlysingen “integrated cares solutions”.

Idun Lyngstad, nasjonalt kontaktpunkt for offentlig sektor i forskningsrådet deltar og veileder under møtet. Hun vil også gi en innføring i de mulighetene som finnes for helsesektoren i H2020 og gjennomgår den identifiserte utlysingen.

For påmelding, vennligst send en epost til olav@smartcarecluster.no. For mer informasjon se her.

 

Share