1 June 2017

Haugaland VGS første norske leder av et Kreativt Europa-prosjekt

Foto: Kulturrådet

Til sammen 6 norske aktører er med i prosjekter som har fått innvilget støtte gjennom Kreativt Europa, EUs program for kreativ og kulturell sektor. Til sammen 505 søknader var levert da søknadsfristen gikk ut 23. november 2016, og av disse fikk 81, fordelt på 66 små og 15 større prosjekter, tildelt midler.

Haugaland videregående skole (VGS) er første norske leder av et Kreativt Europa-prosjekt, og deltar sammen med Skudenes Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival (SILK) i prosjektet «Reading for Enjoyment, Achievement and Development of Young People». Gjennom prosjektet engasjeres ungdom mellom 12-18 år til å lese litteratur og utfolde seg i kreativ skriving. Formålet er å øke lese- og skriveferdighetene blant elevene, noe som vil være særlig viktig i takt med økt digitalisering av samfunnet i løpet av de kommende årene.

Foruten Haugaland VGS og SILK inkluderer prosjektet også partnere fra Portugal, Spania, Italia, Irland og Storbritannia.

Du kan lese mer om prosjektet og Kreativt Europa-programmet forøvrig her.

 

Share