31 May 2016

Haugesund kommune i H2020-søknad om fremtidens utdanning

Horisont 2020Sammen med 9 partnere fra fem land deltar Haugesund kommune i en Horisont 2020-søknad om smarte, digitale verktøy for fremtidens læring. Prosjektet har fått navnet The open Digital Learning eXchange (openDLX), og handler om å bruke digitale verktøy via nettskybaserte plattformer, til utdanningsformål.

Gjennom disse plattformene vil prosjektets skoler, lærere og elever få muligheten til å utvikle digitalt utdanningsinnhold, læreplaner og gjennomføre analyser. Både gamle og nye læreplaner vil gjøres enkelt tilgjengelig for både lærere og elever gjennom nettskyen.

Gjennom prosjektet vil man sikre at lærere og elever tilegner seg verdifulle digitale ferdigheter, og at man tilrettelegger for livslang læring. Prosjektpartnerne vil samarbeide tett, og dele erfaringer og kunnskap med hverandre.

Foruten Haugesund kommune deltar også selskapet Conexus i prosjektet fra norsk side. Øvrige partnere er fra Nederland (Eindhoven), Belgia og Spania.

Søknaden er levert, og er nå under evaluering. Vi krysser fingrene!

Share