27 February 2014

Havnekonferanse i Gøteborg

Gothenburg_Gothenburg Port Authority

Det europeiske havnenettverket ESPO arrangerer konferanse i Gøteborg 15-16. mai om havners konkurransevilkår.

ESPO (European Sea Ports Organisation) arrangerer sin årskonferanse 15-16. mai i Gøteborg under overskriften «Level playing field» – like konkurransevilkår. I løpet av konferansen skal man se nærmere på hvordan havner konkurrerer på forskjellige nivå og hvilke faktorer som kan undergrave rettferdig konkurranse.  Konferansen vil også ta for seg havners rolle i å beholde industri i Europa, og politikkens rolle med henblikk til å legge til rette for like konkurransevilkår.

Deltakelse i konferansen gir mulighet til nettverk og diskusjoner med andre havneaktører og til å bli oppdatert på havnepolitiske diskusjoner på EU-nivå. ESPO er et europeisk havnenettverk som søker å påvirke EUs politikk slik at den legger til rette for trygge, effektive og miljømessig bærekraftige havner.  Nettverket har havner og havnemyndigheter fra hele Europa som medlemmer og er basert i Brussel.

Share