31 January 2014

Hellas har tatt over EU-formannskapet

2013-12-27-eu-ratVed nyttår tok Hellas over det rullerende EU-formannskapet i Rådet. Etter å ha mottatt stafettpinnen fra Litauen har grekerne nå fått oppdraget med å sette agendaen i EU.

Det greske formannskapet avslutter trioen for 2013-2014, etter Irland og Litauen, og løper fra 1. januar til 30. juni. Formannskapet gir Hellas ansvaret for den daglige agendaen i unionen frem til valget og ikke minst muligheten til å prioritere saksområder og påvirke utviklingen av EU-samarbeidet.

This is going to be a presidency of hope. Hope for more Europe and hope for a better Europe.

Dette skjer samtidig som EU er inne i en avgjørende fase av sin politiske utvikling og økonomiske integrasjon og Hellas skal inn i nye forhandlinger med Troikaen. En utfordrende periode hvor blant annet Bankunionen skal spikres, medlemslandene skal bli enige om forslaget til en felles kriseløsningsmekanisme (Single Resolution Mechanism), Euroen skal trygges og det skal stimuleres til vekst. I tillegg vil Hellas fokusere på EUs migrasjonspolitikk, maritime spørsmål og arbeidsledighet.

Det er femte gang Hellas har formannskapet i Rådet, etter at de kom med i EU i 1981. Mye har skjedd siden den gang, og Hellas har som kjent de siste årene gått gjennom tunge økonomiske tider. Situasjonen i landet er fremdeles kritisk og politisk ustabil, men viser tegn til bedring. Den greske statsministeren Antonis Samaras ser dette formannskapet som «håpets formannskap» og som en mulighet til å legge krisen bak seg og bringe optimismen tilbake i Europa: “This is going to be a presidency of hope. Hope for more Europe and hope for a better Europe”.

Et utfordrende moment i Hellas’ formannskap blir EU-valget i mai. Både fordi det vil paralysere det politiske systemet i EU, gi Hellas mindre tid til å gjennomføre sitt mandat, og ikke minst blåse opp opposisjonen og motkrefter i landet.

I begynnelsen av desember møtte Erna Solberg Samaras i Aten (se her) der de diskuterte blant annet Norges samarbeid med det greske formannskapet på felt knyttet til maritim politikk, energi og migrasjon.

Les mer om saken på formannskapets hjemmeside her og på EU-parlamentets hjemmeside her.

Share