26 February 2019

Helsedialogmøte på Haugalandet

 

Gallery slideGallery slide

Stavangerregionens Europakontor og Høgskulen på Vestlandet arrangerte 21. februar dialogmøte for innovasjonsøkosystemet på Haugalandet. Møtet var det 6 . i rekken og tema for møtet var den kommende reference site søknaden for regionen.

Møtet ble åpnet av Liv Reidun Grimstvedt, Prorektor på Høgskulen på Vestlandet. Etterfulgt av innlegg fra blant annet Haugaland vekst ved Sturle Mongstad, prosjektleder for velferdsteknologi, Else Cathrine Rustad, fagseksjonsleder ved HVL og Marianne Wennersberg leder for FoU-enhet for samhandling (FOUSAM). Totalt var det 12 møtedeltakere.

Møteleder og direktør ved Stavangerregionens Europakontor, Heidi Kristina Jakobsen og mulighetsutvikler i SrE, Kristin Hetland presenterte bakgrunnen for Stavangerregionens satsning på EIP AHA, mulighetene som finnes og erfaringer fra forrige søknadsrunde.

Se hele programmet for dialogmøtet her  og les om tidligere dialogmøter her og her.

Bakgrunn

Stavangerregionen fikk i 2016 status som såkalt “Reference Site” gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Statusen gis kun for tre år av gangen, og EIP AHA lanserer en ny utlysning i 2019.

Presentasjoner fra dialogmøte:

Share