5 October 2017

Smart helse belyst under Nordic Edge

Stavangerregionens Europakontor og CORAL-nettverket arrangerte seminar om smart helse under Nordic Edge Expo 2017. Her presenterer prosjektleder Kristine Skjøthaug Stavanger kommunes arbeid i prosjektet “God Helse Hjemme”. Foto: Edwin Mermans, Nord-Brabant.

Sammen med helsenettverket CORAL arrangerte Stavangerregionens Europakontor workshop om smart helse under Nordic Edge Expo 28. september. Tema var hvordan smartbysatsing og innovasjon kan tilrettelegge for sunnere liv for innbyggerne i byer og bygder, og hvilke forutsetninger og virkemidler som må være til stede for at slike løsninger skal kunne rulles ut. Workshopen hadde rundt 25 deltakere, og ble moderert av Jon Dawson, som representerer NHS i Liverpool.

Helsesjefen i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, ønsket velkommen til arrangementet. Prosjektleder Kristine Skjøthaug orienterte om Stavanger kommunes helsesatsing i byens smartbyveikart, og vektla særlig prosjektet “God Helse Hjemme”. Edwin Mermans fra provinsen Nord-Brabant i Nederland presenterte regionens arbeid med smart mobilitet, en satsing som har en viktig helse- og aldringsdimensjon. Europakommisjonen har nylig invitert Nord-Brabant til å lede arbeidsgruppen for nye mobilitetstjenester innen EUs Innovasjonspartnerskap for Smarte byer og bygder (EIP SCC).

Professor Daniel Buhr fra Universitetet i Tübingen i Baden-Wurtemberg orienterte om universitetets arbeid med brukerinvolvering og helseinnovasjon i bygninger gjennom prosjektet LebensPhasenHaus. Ole Aasmoe fra Varde kommune presenterte kommunens arbeid med demensvennlige samfunn, og hvordan miljøet og innovasjon i det offentlige rom kan skape sunnere liv for brukerne.

Presentasjonene ble etterfulgt av to rundbordsdiskusjoner om temaene smart mobilitet og innbyggerinvolvering i helseinnovasjon. Et sammendrag av diskusjonene, samt innledernes presentasjoner, er tilgjengelige som vedlegg i denne artikkelen.

170926 SmartMobility Noord-Brabant
20170922_NEE2017_DanielBuhr_LPH-BW
CORAL workshop at Nordic Edge Expo in Stavanger sep 2017 – Ole Aasmoe – Varde Kommune
CORAL workshop EKF (003)
JD session intro and sub-group topics
NordicEdge2017_Kristine
CORAL workshop – discussion MoMCoral workshop – summary_Smart Mobility and Health Innovation

Share