27 November 2017

SUS/UiS/Validé på studiebesøk i Brussel – tema helse & H2020

SUS

EU-konsulent ved Nord-Danmarks Europakontor, Kirsten Ejdum-Bøgh, forteller om H2020 utlysninger de er interessert i.

Representanter fra Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Validé var i Brussel for å koordinere og diskutere prioriteringer i forbindelse med nytt arbeidsprogram for Horisont 2020 de neste årene. Stavangerregionens Europakontor hadde laget program for det to dager lange oppholdet.

I tillegg til interne diskusjoner, møtte besøksgruppen europeiske regioner som arbeidet med helse og Horisont 2020-utlysninger, inkludert Københavnregionen, Navarra, Eindhoven og Nord-Danmark der sistnevnte region er i gang med bygging av nytt sykehus (i Aalborg). Gruppen møtte også en representant fro Forskningsrådet og fikk en presentasjon av forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN der Stavangerregionens Europakontor er medlem.

Se program for besøket her

 

Share