7 December 2017

Helseinfodag for Horisont 2020 på Lysaker

Helse H2020

Forskningsrådet, Norway Health Tech og Innovasjon Norge inviterer til helseinfodag på Lysaker 16. januar. Informasjon om nye helseutlysninger under Horisont 2020 vil bli diskutert og det vil også bli mulighet for å finne partnere og diskutere prosjektideer.

Forskningsrådet vil kunne bistå med innspill til prosjektsøknader. I tillegg kommer eksperter fra Europakommisjonen for å fortelle om de nye utlysningene og hva de ønsker i i prosjektsøknadene.

Mer informasjon og registrering her.

Share