7 May 2019

Helsekonferanse i Oulu: The Future Digital Health in the EU

Oulu

EPSON arrangerer 22. mai helsekonferanse med tema framtidens digitale helse i EU, i Oulu, Finland. Felles for alle europeiske land er økte kostnader i helsesektoren grunnet en aldrende befolkning og manglende ressurser til å implementere nye løsninger.

Første halvdel av konferansen vil diskutere og gi eksempler på hvordan helsetjenester kan ta i bruk nye teknologier. En rekke ledende helseeksperter i Europa vil delta sammen med europeiske institusjoner, slik som Europakommisjonen.

Siste halvdel av konferansen vil presentere hvordan nasjonale aktører kan ta i bruk europeiske rammeprogrammer for å øke transnasjonalt samarbeid.

For de som ønsker å delta på konferansen er påmeldingsfrist 13. mai. Det arrangeres i tillegg forhåndskonferanse 21. mai, med blant annet besøk ved Oulu universitet.

Les mer om konferansen her.

Hele programmet for konferansen finnes her.

 

Share