14 December 2021

Her er Frankrikes prioriteringer når de tar over formannskapet i EU i januar

Frankrikes president Emmanuel Macron ga den 9. desember en oversikt over Frankrikes prioriteringer når de overtar EU-formannskapet i første halvdel av 2022, etter Slovenia. Frankrikes motto for EU-presidentskapet blir “Recovery, power, belonging” – gjenoppbygging, makt og tilhørighet.

Et «mektigere» Europa

Det første målet for det franske presidentskapet vil være å “gå fra et Europa med samarbeid innenfor våre grenser til et mektig Europa i verden, fullt suverent, fritt til å ta sine egne valg og herre over sin egen skjebne,” sa Macron. Han annonserte en rekke toppmøter om EUs forsvarspolitikk og blokkens forhold til Afrika og Vest-Balkan.

Frankrike har i mange år ønsket seg en europeisk forsvarsunion. Når Macron nå snakker om “makt” er det trolig med et felles euroopeisk forsvar i tankene.

Et Europa som kan «kontrollere grensene sine»

Macron sa at han ville ha samtaler med andre EU-ledere for å gjøre blokken bedre «i stand til å kontrollere grensene”. Macron sier at han vil innføre en reform av Schengen-området for fri bevegelse, i tillegg til å forsvare opprettelsen av en “nød-grensestøttemekanisme” i samarbeid med EUs grensebyrå, Frontex. Bakgrunnen for dette er anklager mot Hviterussland for å oppmuntre asylsøkere til å krysse grensen til EU-medlemmene Polen, Litauen og Latvia.

Digital transformasjon

Macron vil også skissere planer om å «forvandle Europa til en digital makt». Lovgivningspakkerne Digital Services Act og Digital Market Act vil være det franske presidentskapets “topprioriteter”, ifølge Macron.

Forsvare Europas “sosiale modell”

Macron la vekt på «forsvaret av vår sosiale modell» i talen, og etterlyste «en modell for produksjon, men også for solidaritet». 10. og 11. mars vil Frankrike holde «et eksepsjonelt toppmøte rundt en ny europeisk vekst- og investeringsmodell», sa den franske lederen.

Journalister spør seg: Planer for de neste 6 månedene – eller de 10 neste årene?

Etter talen påpekte journalister at Macron har planer om alt: en ny vekt modell, Schengen-reform, migrasjon, forsvarspolitikk, digitalisering, stabilitet med mer. Dette fikk dem til å spørre om dette er planer de neste 6 månedene, eller de neste 10 årene.

Formanskapet overlapper også med valget i Frankrike, og Macron har blitt kritisert for å ikke utsette formannskapet. Dermed kan Frankrikes formannskap bli en plattform for Macrons kampanje.

Hvilken innflytelse får Frankrike som leder av formannskapet?

Rådets formannskap roterer blant EUs medlemsland hver sjette måned. Formannskapet kan påvirke beslutningene til blokken, men EUs komplekse og konsensuelle beslutningsprosess vil gjøre det vanskelig for Macron og gi få konkrete resultater før valget i april.

Formannskapet har to hovedoppgaver:

  • Planlegge og lede møter i rådet og dets forberedende organer
  • Representere rådet i forhold til de andre EU-institusjonene

Kilder:

https://www.euronews.com/2021/12/09/watch-live-macron-to-unveil-priorities-of-french-eu-presidency

https://www.france24.com/en/europe/20211209-live-emmanuel-macron-presents-france-s-priorities-for-europe

Share