19 October 2020

High Wind 2020 – konferanse om havvind i Stavanger

High Wind konferansen går av stabelen 4. november 2020. Hva er potensialet i vindkraft? Hvordan kan havvind bidra til at Europa blir klimanøytralt? Hvordan kan Norge ta en aktiv rolle i arbeidet?

Foto: High Wind 2020

High Wind 2020
High Wind konferansen tar for seg forskeres, næringslivets og andre samfunnsaktørers synspunkter på hvordan Norge kan utnytte mulighetene som ligger i havvind, hvilke utfordringer en massiv utnyttelse av havrommet vil bringe, og hvordan Norge kan ta en ledende rolle innen havvindsindustrien.

Målet med konferansen er å dele kunnskap og informasjon om havvind. Forskere, næringsliv og samfunnsaktører skal diskutere disse emnene:

 • Muligheten for å redusere utslipp
 • Muligheten for å bygge nye industrielle verdikjeder
 • Markeds- og jobbmuligheter for bransjen
 • Utfordringene industrien står overfor
 • Det politiske rammeverket og den politiske viljen til havvind støtte

Dato: 4. november 2020
Tidspunkt: 09.00-16.00
Sted: Radisson Blue Atlantic Hotel i Stavanger eller digitalt
Påmeldingsfrist: 03. november kl. 08.30
Pris: 2000 kr for fysisk deltakelse, 500 kr for å streame

Foredragsholdere
Konferansen åpnes av Stavangers ordfører, Kari Nessa Nordtun, og Olje- og energi minister, Tina Bru. Øvrige foredragsholdere er interessenter fra regjeringen, Stavanger-regionen, offshore- og maritime næringer, leverandørbransjen, samt finans:

 • Giles Dickson, CEO, Wind Europe
 • Pål Eitrem, Executive Vice President, New Energy Solutions, Equinor
 • Astrid Skarheim Onsum, CEO, Aker Offshore Wind
 • Elisabeth Holvik, Chief Economist, SpareBank 1
 • Geir Lasse Taranger, Norwegian Institute of Marine Research 
 • Siri Meling, Norwegian Directorate of Fisheries
 • Turid Øygard, Norwegian Oil and Gas Association
 • Jan Ole Huseby, Global Head Ocean Services, DNB
 • Se hele programmet her.

Share