10 November 2022

Hit the road Jack


I slutten av oktober ble Europaparlamentet og medlemslandene enige om å forby salg av nye bensin- og dieselbiler i EU fra 2035

Nå er det første direktivet i “Fit for 55”- pakken vedtatt, der salg av nye bensin- og dieselbiler blir forbudt fra 2035. Fit for 55 ble først publisert sommeren 2021 og skal gjøre EU i stand til å nå klimamålene for 2030 og målet om klimanøytralitet i 2050.

I tillegg til det kommende forbudet, er det også enighet om nye utslippsregler. Det er bestemt at lastebiler skal redusere 50% av sine utslipp og personbiler 55% innen 2030.

Sender sterke signaler

Ifølge Frans Timmermans, som leder kommisjonens arbeid med EUs Green Deal, EUs grønne vekststrategi, sender denne bestemmelsen et sterkt signal til både industrien og forbrukerne om at EU virkelig omfavner endringen til en nullutslippsmobilitet i Europa.

Det er store endringer som skal til, forbrenningsmotoren er en av kontinentets største industrielle produkter. Det ser ut til at det er Europas største økonomi Tyskland som kommer til å påvirkes mest av de nye reglene, ifølge Politico.

Gjelder også Norge

Forbudet kommer til å gjelde også i Norge. Her ligger vi godt an siden Norge er det landet i verden som har flest elbiler per innbygger. Målene for personbiler har også vært mer vidtrekkende i Norge. I følge nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 er et av måltallene for kjøretøy blant annet at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy allerede fra 2025 (altså elbiler og hydrogenbiler). Regjeringen skriver videre på sine hjemmesider at de gode lademulighetene vi har her i landet er en viktig årsak til at salget av elbiler er så høyt i Norge.

Hvordan få det til i Europa?

Forbudet er også kritisert. Det er noen som mener at det ikke kommer til å løse problemet siden elektriske biler vil fortsette å være for kostbare for mange, og dermed risikerer en form for “Havana-effekt”. Lademulighetene er heller ikke like gode i Europa. For å nå målet i Europa kreves det derfor store investeringer i infrastrukturen for elektrisk ladning. Det kreves også arbeid for å sikre råmaterialene som trengs for å bygge millioner av batterier, i følge Oliver Zipse, CEO i BMW. Det er også en frykt for at det nye forbudet kommer til å gi en større fordel til voksende kinesiske bilprodusenter som har god tilgang på batterier, siden Kina er ledende i verden på batteriproduksjon.

ShareAuthor

Ebba Lord