29 May 2015

Høgskolen Stord/Haugesund vant frem med H2020-søknad

Foto: Vilde Hjertholm Lunde

Foto: Vilde Hjertholm Lunde

Gleden var stor da Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) mottok meldingen om at Horisont 2020-søknaden som skolen leverte inn i oktober i fjor sammen med 15 europeiske partnere, har vunnet gjennom. Forskningsprosjektet «Developing an Engaging Science Classroom» (CREATIONS) vil løpe over tre år, og har blitt tildelt til sammen 15 millioner kroner gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Av disse mottar HSH 850 000, i tillegg til et tilsvarende beløp i såkalte belønningsmidler fra Kunnskapsdepartementet.

Prosjektansvarlig i Norge, Oded Ben-Horin, fremhever at det er prestisjetungt å tildeles forskningsmidler gjennom Horisont 2020, og at konkurransen er hard. CREATIONS vil bygge videre på hans arbeid med å skape kreative møtepunkt mellom kunst- og realfag ved HSH og internasjonale forskningsmiljøer. Prosjektet vil blant annet se på hvordan internasjonale forskningsmiljøer påvirker naturfagundervisningen, og skape en forståelse for hvordan offentlig finansiert forskning kan hjelpe den nasjonale økonomien i deltakerlandene. CREATIONS vil også løfte frem viktigheten av potensielle naturfagkarrierer for ungdom.

Totalt 16 partnere fra 11 europeiske land inngår i prosjektet, inkludert sveitsiske CERN. CREATIONS-prosjektet ledes av Universitetet i Bayreuth i Tyskland.

Du kan lese mer om prosjekttildelingen hos HSH. Prosjektet har også blitt omtalt hos Maritimt Forum, og har også fått sin egen hjemmeside. Vi gratulerer!

Share